Problemen met de weergave van deze mail ? Bekijk deze in je browser.
Beste,

Als coöperant van Limburg wind cvba ontvangt u deze nieuwsbrief met nuttige informatie over onze coöperatieve vennootschap en de windenergieprojecten waarbij we betrokken zijn. We wensen u veel leesgenot. Vriendelijke groet,

Limburg wind cvba
11 nieuwe windturbines in Limburg vermijden CO2 uitstoot
van 23.056 ton/jaar
Limburg Win(d)t NV, een operationele partner van Limburg wind cvba, bouwde in 2013
11 nieuwe windturbines in onze provincie. 6 van die 11 windturbines leverden reeds groene stroom voor de start van het nieuwe jaar 2014. Sinds een aantal weken zijn nu ook de overige
5 windturbines in productie. Deze 11 windmolens leveren samen groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 14.300 gezinnen. Wist u dat door de bouw van deze
11 windmolens een jaarlijkse CO2 uitstoot van 23.056 ton vermeden wordt? Dit is evenveel als de jaarlijkse CO2 uitstoot van 9.811 wagens! Een mooie bijdrage dus aan een meer duurzame leefomgeving en aan het 'Totaal Actieplan CO2' om de provincie tegen 2020 klimaatneutraal te maken.

Bekijk enkele foto'sBouw van 3 nieuwe windturbines in 2014
Dit jaar zal Limburg Win(d)t NV 3 nieuwe windturbines in Limburg bouwen : 2 in Ham en
1 in Beringen. Deze 3 windturbines hebben samen een vermogen van 6 MW en zullen groene stroom voor 3.450 gezinnen produceren. We houden u op de hoogte van het verloop van de bouwwerken. U leest er in volgende nieuwsbrieven meer over.Volgende Algemene Vergadering op vrijdag 30 mei 2014
Noteer alvast in uw agenda : de volgende Algemene Vergadering van Limburg wind cvba gaat door op vrijdag 30 mei 2014 om 17u30 in Cultuurcentrum De Adelberg in het Adelbergpark te Lommel.
Wij zullen uitgebreid stilstaan bij de werking en de toekomstperspectieven van de cvba.
De jaarrekening 2013 en een voorstel van dividend zal ook ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd worden. We voorzien eveneens een boeiende spreker.

U ontvangt sowieso nog een persoonlijke uitnodiging met de mogelijkheid om u in te schrijven.Seminarie van de Nationale Raad voor de Coöperaties - een verslag
'De coöperatieve waarden in beweging'
Op 11 februari 2014 vond een seminarie plaats georganiseerd door de Nationale Raad voor de Coöperaties (NRC). Uiteraard was Limburg wind cvba daarop aanwezig. We geven u hieronder graag kort feedback van dit congres.

België kent een lange traditie in coöperatief ondernemen, al sinds het midden van de 19de eeuw. Ondertussen heeft het coöperatief ondernemerschap een bijzondere en prominente plaats in ons economisch leven ingenomen. De wetgeving laat vele verschillende werkvormen toe. De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) kijkt toe of de basiswaarden voor coöperatief ondernemerschap in België gerespecteerd worden. De Raad heeft als doelstelling het uitdragen van het coöperatieve ideaal. De NRC geeft de bevoegde ministers advies en doet voorstellen over de coöperatieve activiteit en de waarden in België.

Vandaag gaan in het publieke en politieke debat stemmen op om de erkenning voor de coöperaties aan te passen aan de nieuwe maatschappelijke normen en waarden. Daarbij zijn goede voorbeelden uit binnen- en buitenland belangrijk als houvast. Op het seminarie van 11 februari ll. werd aan de hand van een aantal goede voorbeelden nagegaan welke weg kan ingeslagen worden voor de verdere ontwikkeling van waarden-gedreven coöperaties. De bedoeling is tevens om de coöperatieve beweging in het algemeen een gunstig imago te geven.

Limburg wind cvba toont hoe de coöperatieve principes en waarden op een haalbare manier in de praktijk kunnen worden gebracht. Onze windcoöperatie bewijst dat mooie resultaten kunnen gehaald worden, met een belangrijke meerwaarde voor de aandeelhouder én het leefmilieu. Sterke punten voor onze cvba zijn de formule van het open en vrijwillig lidmaatschap, de economische participatie van de aandeelhouders, de informatieverstrekking aan de aandeelhouders, de samenwerking met andere coöperaties en organisaties en het engagement in de ontwikkeling en promotie van windenergie. Wij geloven dat de coöperatieve ideeën springlevend zijn en nog een mooie toekomst hebben in België én in Europa.Bezoek aan de mijnsite van Beringen
Vorig najaar organiseerde Limburg wind o.a. een bezoek aan de mijnsite van Beringen, exclusief voor onze aandeelhouders. Deze activiteit kende veel succes, niettegenstaande dit op een werkdag plaatsvond. Meteen werd ook de vraag gesteld of dit bezoek op een zaterdag kon georganiseerd worden. Dat is nu het geval.

De mijnsite van Beringen is het best bewaarde terrein van mijnbouw in het land, met het grootste aantal beschermde gebouwen. Na de onthaalfilm neemt de gids ons mee op een wandeling doorheen het indrukwekkend historisch patrimonium: de badzaal, de douches, de lampenzaal en de schachtblok die gebruikt werd voor de afdaling in de mijn. Met de ondergrondsimulatie ervaren we de sfeer van toen. Tevens  geven  specialisten  een toelichting over het imposante toekomstproject van Be-Mine dat op de site ontwikkeld wordt. Tijdens het bezoek wordt ook koffie en een gebakje aangeboden.

Ruim 170 coöperanten zijn ingeschreven voor dit bezoek op zaterdag 29 maart. Wij hebben tot onze spijt heel wat mensen moeten melden dat zij dit keer niet konden deelnemen, want de respons was opnieuw overweldigend, met meer dan 300 aanvragen. Eén troost: ook in de toekomst zal Limburg wind boeiende activiteiten organiseren. De bedoelding is kennis te maken met andere coöperatieven die een ernstige bijdrage willen leveren aan een meer duurzame samenleving en het coöperatieve gedachtengoed ondersteunen en uitdragen.

In onze volgende nieuwsbrief komen we hier uitvoerig op terug.


Indien u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren via limburgwind@hefboom.be of op het nummer 011.353.868 .
Raadpleeg het prospectus op onze website www.limburgwind.be .
Limburg Wind cvba, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt